ANCEI | CANVI DE RESIDÈNCIA FISCAL A ANDORRA

Viure a Andorra s’ha convertit en l’objectiu de moltes persones que busquen millorar la seva qualitat de vida. A més de ser un dels països més segurs del món, Andorra compta amb un excel·lent sistema sanitari i amb una bona i àmplia oferta d’escoles internacionals, així com amb un dels marcs fiscals més atractius de l’Eurozona.

Si estàs pensant a traslladar la teva residència fiscal a Andorra són moltes les qüestions que hauràs de tenir en consideració. En primer lloc, hauràs de tramitar un permís de residència: activa, passiva o d’altre tipus (explicats a continuació). A més, és important remarcar que un trasllat de residència a Andorra no comporta l’adquisició de la residència fiscal. Per a ser considerat resident fiscal a Andorra has de reunir una sèrie de casuístiques, recollides a la normativa andorrana, com: residir més de mig any al Principat i que aquest es converteixi en el teu centre d’interès econòmic, i també en el teu centre d’interessos vitals (cònjuge i descendent a càrrec). Finalment, cal recalcar que el canvi de residència pot implicar algunes obligacions fiscals al país d’origen, com l’obligació de tributar per les plusvàlues latents, derivades de la participació en entitats espanyoles (exit tax), o l’Impost sobre No Residents, per les possibles rendes derivades de béns situats en aquest país.

En el següent apartat enumerarem i explicar els diferents tipus de permisos de residència que existeixen a Andorra, alguns dels motius pels quals la gent decideix venir a viure a Andorra i els  avantatges fiscals que ofereix el país.

TIPUS DE PERMISOS DE RESIDÈNCIA A ANDORRA

Per a viure a Andorra necessitaràs un permís de residència. Un dels atractius d’Andorra és l’existència de diferents tipus de permisos de residència, que s’adapten a les diferents situacions personals i necessitats dels nouvinguts:

Permís de residència activa

Permet viure i treballar a Andorra i requereix que el receptor resideixi, de forma permanent i efectiva, durant almenys mig any al país. Existeixen dos tipus de permisos: està el permís de residència de treball per compte propi  i d’altri.

Permís de residència passiva

Permet viure a Andorra i requereix que el beneficiari resideix almenys 90 dies per any natural a Andorra. El permís de residència passiva més comú és el permís de residència sense activitat lucrativa.

Altres tipus de residència

Existeixen altres tipus de permisos i autoritzacions específiques per a certs grups de persones, com: residència temporal per a desplaçats, autorització de treball sense residència, per a transfronterers… I més.

Per què viure en Andorra?

Andorra es presenta com un entorn únic i privilegiat per a aquells que busquen guanyar en qualitat de vida, ja que:

– Té una gran estabilitat política i financera.

– És un dels països més segurs del món.

– Compta amb un sistema sanitari sòlid.

– Té un sistema educatiu plurilingüe consolidat i de gran qualitat. A més, compta amb escoles internacionals.

– És un lloc ideal per amants de la natura, la muntanya i els esports a l’aire lliure.

– Està a tan sols dues hores i mitja de distància de Barcelona i Tolosa.

– Té un dels marcs fiscals més atractius de la Zona Euro.

Aquestes són només algunes de les avantages que ofereix el Principat d’Andorra, motiu pel qual, any rere any, nombroses persones decideixen traslladar la seva residència a Andorra.

Quins són els avantatges fiscals d'Andorra?

Viure a Andorra et permetrà beneficiar-te d’un dels sistemes fiscals més atractius de la Zona Euro:

– Andorra té un Impost General Indirecte (IGI) del 4,5% (impost equivalent a l’IVA en Espanya).

– El tipus impositiu que grava l’ Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l’ Impost de Societats (IS) és del 10%.

– A més, existeixen múltiples exencions aplicables en el IRPF, sobre tot en el que a rendes passives es refereix.

– A Andorra no existeix l’Impost Patrimonial (IP) ni l’Imppost sobre Sucsessions i Donacions (ISD).

Tampoc tndràs l’obligació d’informar sobre bens a l’extranjer (Modelo 720 a Espaya).

– Andorra presenta grans avantatges per a pensionistes. El rescat de plans de pensions, por exemple, només tributa en Andorra.

– A més, és un país compromès amb el compliment dels nous requisits de transparència i substància operants en fiscalitat internacional.

– I ha signat vuit convenis per a evitar la doble imposició amb altres països i estè negociant la signatura de més convenis.

A ANDORRA L’IGI ÉS DEL 4,5% (IVA)

L’IRPF I L’IS SÓN COM A MÀXIM DEL 10%

NO EXISTEIX L’IMPOST PATRIMONIAL

NI EL DE SUCCESSIONS I DONACIONS

NO HAURÀS DE PRESENTAR EL MODEL 720

TÉ GRANS AVANTATGES PER A PENSIONISTES

CONVENIS DE DOBLE IMPOSICIÓ

I COMPLEIX REQUISITS DE TRANSPARÈNCIA

T’AJUDEM AMB EL TEU CANVI DE RESIDÈNCIA

Resum de la Política de Privacitat
  • Responsable del tractament: ANCEI Consultoría Estratégica Internacional, S.A.
  • Finaltat: Gestionar la sol·licitud de l’usuari.
  • Base jurídica: El consentiment de l’usuari.
  • Destinataris: Les seves dades no es cediran.
  • Conservació: Període legal màxim establert.
  • Drets de l’interessat: Accedir, rectificar i cancel·lar les dades referents a la seva persona, oposar-se al tractament de les dades, sol·licitar la limitació del tractament o la portabilitat de les dades.
     

Accés a la Política de Privacitat (versió completa).