ANCEI | TRIBUTACIÓ DE LES CRIPTOMONEDES A ANDORRA

La introducció del Bitcoin, l’any 2009, va ser tant sigil·losa com disruptiva. No obstant això, actualment, és pràcticament impossible escapar de converses que giren entorn de les criptomonedes.

El fenomen de les cryptos, juntament amb la pujada de la capitalització de Bitcoin i d’altres criptomonedes, obliga a governs i bancs centrals, del voltant del món, a “improvisar”, perquè encara no han aconseguit formular una estratègia comuna, que els permeti abordar aquests actius. Pel que, en general, la situació és bastant ambigua a tot arreu: la regularització de criptomonedes és un treball en procés per als cossos legislatius de tot el món. I, per aquest motiu, són molts els criptoinversors que han de bregar amb les lleis vigents en els seus respectius països, perquè els guanys de capital solen estar subjectes a impostos, en la majoria dels països.

CRIPTOMONEDES I HISENDA ESPANYOLA

Davant aquesta conjuntura, la Comissió Europea ha proposat la creació d’una base de dades central que reculli informació dels usuaris de Bitcoin, les seves identitats i carteres. Mentre que Espanya, d’altra banda, i tal com ha informat, recentment, la seva agència tributària, té previst alçar recerques per a afrontar “l’amenaça de les criptomonedes”.

És important que sàpigues que, tret que vives en un país on els beneficis procedents de la tinença o l’intercanvi de criptomonedes no estiguin gravats amb cap impost, hauràs de comptabilitzar les teves criptomonedes, així com esbrinar com tributar per elles correctament, abans de la pròxima temporada d’impostos. Per tant, si posseeixes bitcoins o qualsevol altre criptoactiu, has de conèixer la regulació a la qual han de sotmetre’s les criptomonedes al teu país, ja que, probablement, hauries d’estar pagant imposats pels seus rendiments acumulats o podries estar caient en un delicte d’evasió fiscal, entre altres. A Espanya, per exemple, la compravenda de criptomonedes pot arribar a entendre’s com una compravenda de divises o accions. Per tant, si ets espanyol, i sotmets els teus guanys (de capital) a aquesta tributació, estaràs pagant bastant més que qualsevol altra persona en el món.

Com la tinença de criptomonedes pot assimilar-se a la de divises o accions, pots, conseqüentment, portar-te-les amb tu si canvies de residència, tributant per aquest guany, a efectes fiscals, on acabis residint efectivament.

Les criptomonedes estan sotmeses a l'exit tax?

L’exit tax és un impost o gravamen que afecta aquells residents espanyols que (complint una sèrie de requisits) decideixen traslladar la seva residència fiscal a un país no pertanyent a la Unió Europea (com Andorra) o a l’Espai Econòmic Europeu. Aquest impost afecta, especialment, a grans patrimonis. Per exemple, han d’abonar l’exit tax, els qui posseeixen accions en societats valorades en més d’1.000.000€ o una cartera d’accions de més de 4 .000.000€. La qual cosa ens pot portar al següent plantejament: si les criptomonedes a Espanya han de tributar com a accions, hauria de pagar l’exit tax si tinc més d’un milió en criptoactius? NO. Si bé les criptomonedes han de tributar com a accions, perquè no estan subjectes a una regulació específica, les criptomonedes no són accions i, per tant, no hauràs de pagar l’exit tax per la seva tinença. La qual cosa facilita molt el teu trasllat de residència a un país com Andorra.

CRIPTOMONEDES AL 0% A ANDORRA

Més enllà de la literatura, a favor o en contra de les criptomonedes, la veritat és que, cada vegada més persones decideixen “provar” aquest tipus d’actius, confiant a obtenir amb ells un rendiment superior al dels mercats financers “tradicionals”. De fet, les criptomonedes, amb Bitcoin al capdavant, estan sent notícia per les altes revaloracions que la majoria d’elles han experimentat en les últimes setmanes, aconseguint màxims històrics. I els qui han invertit es pregunten: i, ara, com haig de tributar?

Actualment, són pocs els països en els quals la tributació de criptomonedes és del 0%. Aquests països, normalment, aposten per polítiques fiscals que prioritzen l’atracció de grans patrimonis, amb l’objectiu que aquests “converteixin” a diners fíat part de les seves inversions i, amb això, contribueixin a generar riquesa al país, mitjançant el consum de serveis d’alt valor (medicina privada, escoles, universitats, etc.), la compra d’actius (immobiliaris, vehicles, etc) o la creació d’empreses que generin nous llocs de treball, lloguin oficines, contractin serveis professionals i bancaris, etc. Per tant, aquests països tracten d’augmentar la recaptació de l’estat via impostos indirectes, amb la qual cosa no limiten el control fiscal d’aquests perfils. Quin paper juga Andorra en aquest context?

Tal com comentàvem, anteriorment, Andorra ja té un tracte fiscal favorable per a criptoinversors, entre altres, ja que no existeix l’Impost Patrimonial i que, pel que fa a l’IRPF, els guanys de capital tributen a un màxim del 10%. No obstant això, el govern andorrà ha plantejat la possibilitat de revisar la llei i estudiarà com les criptomonedes podrien quedar exemptes de tributació. Com a país en transformació cap a una economia que aposta per la innovació tech, on es legisla a favor dels actius digitals, podem dir que a Andorra les cryptos podrien arribar a tributar al 0%.

En ANCEI Consultoria Estratègica Internacional t’ajudem a canviar la teva residència fiscal i efectiva, perquè puguis arribar a Andorra complint amb totes les obligacions pertinents.

A ANDORRA

L’IRPF I L’IS SÓN, COM A MÀXIM, DEL 10%

NO EXISTEIX L’IMPOST PATRIMONIAL

NI IMPOST DE SUCCESSIONS NI DONACIONS

L’IGI (COM L’IVA O EL TVA) ÉS DEL 4,5%

NO HAURÀS DE PRESENTAR EL MODEL 720

NO HAURÀS DE PAGAR EXIT TAX PER LES TEVES CRYPTOS

TRIBUTARÀS, COM A MÀXIM, UN 10%

LES CRYPTOS PODRIEN ARRIBAR A TRIBUTAR AL 0%

T’AJUDEM AMB EL TEU CANVI DE RESIDÈNCIA

Resum de la Política de Privacitat
  • Responsable del tractament: ANCEI Consultoria Estratègica Internacional, S.A.
  • Finalitat: Gestionar la sol·licitud de l’usuari.
  • Base jurídica: El consentiment de l’usuari.
  • Destinataris: Les seves dades no se cediran.
  • Conservació: Període legal màxim establert.
  • Drets de l’interessat: Accedir, rectificar i cancel·lar les dades referents a la seva persona, oposar-se al tractament de les dades, sol·licitar la limitació del tractament o la portabilitat de les dades.
     

Accés a la Política de Privacitat (versió completa).