QUÈ ÉS LA TRIBUTACIÓ O ELS IMPOSTOS INDIRECTES

A Andorra hi ha dues figures principals d’impostos indirectes: l’Impost General Indirecte (IGI), els impostos especials i els aranzels duaners sobre determinats productes.

IMPOST GENERAL INDIRECTE (IGI)

L’Impost General Indirecte és aquell gravamen que s’aplica sobre les transaccions que impliquen el lliurament de béns i/o la prestació de serveis efectuats a Andorra, per empresaris o professionals, així com sobre les importacions. Parlem d’una figura impositiva equivalent a l’IVA espanyol o a la TVA francesa. Existeixen cinc tipus de gravamen de l’IGI:

4,5%

GENERAL

0%

SUPERREDUÏT

Lloguer d’habitatges, serveis sanitaris i medicaments coberts per la SS, educació, i or d’inversió

1%

REDUÏT 

Aliments i aigua, llibres i publicacions

2,5%

ESPECIAL 

Transport i art

9,5%

INCREMENTAT 

Serveis bancaris i financers

L’Impost General Indirecte (IGI) ho paga el consumidor final, en adquirir un bé o consumir un servei. A tall d’exemple, la compra d’un automòbil a Andorra està gravada amb un 4,5% d’IGI. Les empreses proveïdores d’aquests béns i serveis són les encarregades de recaptar i ingressar l’import corresponent.

Cada quant han de pagar l'IGI les empreses proveïdores de béns i serveis?

Semestralment, quan la xifra de negocis de l’exercici anterior és inferior a 250.000€

Trimestralment, quan la xifra de negocis de l’exercici anterior és inferior a 3.600.000€.

Mensualment, en la resta dels casos.

IMPOSTOS ESPECIALS

Els impostos especials són aquells que s’apliquen a determinats productes, com l’alcohol, el tabac o la gasolina.

ALCOHOL

0,0136€/l (cervesa)

0,0312€/l (vi)

25€/hl d’alcohols purs

TABAC

1€/kg (hoja)

0,02€/unitat (paquet)

GASOLINA

0,5€/l gasolina

0,439984€/l gasolina sense plom < 98

0,476214€/l gasolina sense plom 98

0,285285€/l gasoil

0,065426€/l gasoil acolorit

ARANZELS DUANERS

Andorra va signar un acord amb la Unió Europea, en 1990, mitjançant el qual s’establia una unió duanera per a productes industrials (25 a 97 en el Sistema Harmonitzat). Això significa que, quan s’importen productes industrials a Andorra, provinents de fora de la Unió Europea, Andorra aplica les mateixes condicions i, per tant, el mateix aranzel que la resta de països de la unió. El càlcul de l’aranzel a pagar ve determinat pel producte importat, mentre que la unió fixa els tipus aplicables a cada producte.

Cal tenir en compte que, actualment, Andorra està negociant un Acord d’Associació amb la Unió Europea, que podria modificar, en alguns aspectes, les condicions actuals. Està previst que, aquest acord, pugui ser signat en 2023.

NECESSITES AJUDA AMB LA TRIBUTACIÓ INDIRECTA?

Resum de la Política de Privacitat
  • Responsable del tractament: ANCEI Consultoria Estratègica Internacional, S.A.
  • Finalitat: Gestionar la sol·licitud de l’usuari.
  • Base jurídica: El consentiment de l’usuari.
  • Destinataris: Les seves dades no se cediran.
  • Conservació: Període legal màxim establert.
  • Drets de l’interessat: Accedir, rectificar i cancel·lar les dades referents a la seva persona, oposar-se al tractament de les dades, sol·licitar la limitació del tractament o la portabilitat de les dades.
     

Accés a la Política de Privacitat (versió completa).