DIFERÈNCIES ENTRE EL PERMÍS DE RESIDÈNCIA ACTIVA I PASSIVA

ANDORRA, EL DESTÍ PER ALS QUI BUSQUEN MILLORAR LA SEVA QUALITAT DE VIDA

Andorra s’ha convertit en un destí molt atractiu per a totes aquelles persones que busquen millorar la seva qualitat de vida. Pel seu entorn natural únic, pel seu nivell de seguretat, pel seu excel·lent sistema sanitari i la seva oferta d’escoles, així com pel seu exclusiu sistema fiscal. Aquestes són només alguns dels avantatges que conviden molts ciutadans espanyols a començar una nova vida a Andorra. És el teu cas? Si és així, per a viure a Andorra necessitaràs un permís de residència. Trobem diferents tipus de residències, entre les quals destaquen la residència activa i la residència passiva.

A continuació, expliquem les diferències entre tots dos tipus de residència, els seus beneficis, així com els requisits necessaris per a obtenir cadascuna d’aquestes.

PERMÍS DE RESIDÈNCIA ACTIVA

El permís de residència activa et permetrà viure i treballar a Andorra. Aquest permís requereix que qui l’adquireix resideixi, de manera permanent i efectiva, més de mig any (183 dies) a Andorra. Entre els diferents tipus de residència activa, destaquen la residència de treball per compte propi i la residència de treball per compte d’altri. Si la teva intenció és muntar la teva pròpia empresa, necessitaràs el permís de residència de treball per compte propi, mentre que, si el teu objectiu és treballar en una empresa andorrana, necessitaràs el permís de residència de treball per compte d’altri.

Requisits per a obtenir el permís de residència de treball per compte propi

Per a obtenir el permís de residència de treball per compte propi deuràs:

– Acreditar la teva formació i l’experiència en un Curriculum vitae.

Constituir una societat a Andorra o adquirir, almenys, el 20% d’una empresa andorrana. Per a això, necessitaràs un permís, denominat Autorització d’Inversió Estrangera.

– Obtenir un càrrec en l’òrgan administratiu d’aquesta societat.

– Si recentment constitueixes la societat, hauràs de registrar una activitat comercial per a aquesta, així com mantenir-la activa i operativa, durant la vigència del permís de residència.

– Realitzar un dipòsit obligatori no remunerat (recuperable) de 15.000€ en la AFA o Autoritat Financera Andorrana.

– Obtenir el certificat d’antecedents penals del teu país, així com el d’altres països on hagis viscut.

– Presentar el contracte de lloguer o compra d’una propietat andorrana.

– I, finalment, hauràs de passar una revisió mèdica en el Departament d’Immigració d’Andorra.

Requisits per a obtenir el permís de residència de treball per compte d'altri

Per a obtenir el permís de residència de treball per compte d’altri o permís deuràs:

– Acreditar la teva formació i l’experiència en un Curriculum vitae.

Trobar una empresa disposada a contractar-te. En aquest punt influeixen dos factors: el perfil sol·licitat i el contingent disponible. Ja que a Andorra, les empreses estan obligades a prioritzar la contractació de nacionals i residents (mesura per a reduir la taxa d’atur), per la qual cosa si acaben un procés de contractació amb dos candidats amb un mateix perfil, però un és andorrà i l’altre espanyol (resident a Espanya), hauran de contractar l’andorrà. D’altra banda, les empreses compten amb un contingent de contractació anual, concedit pel Departament d’Immigració, per a contractar gent de fora del país. Per tant, hauràs de trobar una empresa que vulgui contractar-te, pel teu perfil, i que tingui part del seu contingent disponible per a fer-ho.

– Obtenir el certificat d’antecedents penals del teu país, així com el d’altres països on hagis viscut.

– Presentar el contracte de lloguer o compra d’una propietat andorrana.

– I, finalment, hauràs de passar una revisió mèdica en el Departament d’Immigració d’Andorra.

Renovació del permís de residència

El teu primer permís de residència activa té una vigència d’un any. Una vegada passat aquest primer any hauràs de renovar-lo cada dues, tres vegades més. I una vegada faci set anys que visquis a Andorra, hauràs de renovar el permís de residència activa cada 10 anys.

PERMÍS DE RESIDÈNCIA PASSIVA

A diferència del permís de residència activa, el permís de residència passiva et permetrà viure a Andorra, però no treballar. Per a obtenir-*ho, hauràs de demostrar que disposes de patrimoni o ingressos suficients per a poder subsistir sense treballar. El permís de residència passiva implica passar a Andorra, almenys, 90 dies per any natural. Trobem diferents tipus de residència passiva, entre els quals destaquin: la residència no lucrativa, així com la residència per a professionals amb projecció internacional i la residència per motius d’interès científic, cultural i esportiu.

Residència no lucrativa

Si obtens aquesta residència hauràs d’efectuar una inversió obligatòria mínima de 350.000€ a Andorra. Pots invertir en immobles, participacions o fons de societats del país o en instruments de deute.

Residència per a professionals amb projecció internacional

Amb aquesta residència no hauràs d’efectuar la inversió de 350.000€, no obstant això, hauràs de constituir o adquirir una societat andorrana que realitzi un 85% de la seva activitat fora d’Andorra.

Residència per motius d'interès científic, cultural i esportiu

Amb aquesta residència tampoc hauràs d’efectuar aquesta inversió, però sí que hauràs de demostrar professionalitat en el camp, així com acreditar ingressos.

Residència no lucrativa

La residència no lucrativa està pensada per a totes aquelles persones que busquen establir la seva residència efectiva al Principat, sense exercir cap activitat professional a Andorra. Des de la seva data d’obtenció, el titular disposa de sis mesos per a efectuar, de manera permanent i efectiva, la inversió mínima obligatòria d’almenys 350.000€ en béns immobles a Andorra, participacions en el capital social d’una empresa andorrana, en fons propis de societats del país o en instruments de deute emesos per entitats residents o per qualsevol Administració Pública Andorrana. Aquesta inversió pot variar, sempre que no s’interrompi i es mantingui al llarg de la vigència del permís de residència.

Residència per a professionals amb projecció internacional

La residència per a professionals amb projecció internacional no requereix una inversió mínima obligatòria de 350.000€, però sí que constituir o adquirir una societat andorrana que realitzi un 85% de la seva activitat fora d’Andorra. Les de nova creació hauran d’acreditar , mitjançant documentació oficial, la viabilitat econòmica del negoci, que haurà de generar recursos econòmics suficients per a permetre-li en titular principal, així com a les persones a càrrec seu, residir al Principat d’Andorra.

Residència per motius d'interès científic, cultural i esportiu

La residència per motius d’interès científic, cultural i esportiu està pensada per a acollir a totes aquelles persones que compten amb reconeixement pels seus assoliments en aquests camps. Aquest tipus de residència tampoc requereix una inversió mínima obligatòria, sempre que es demostri la professionalitat i s’acreditin ingressos provinents del camp.

Requisits per a obtenir el permís de residència passiva

Per a obtenir el permís de residència passiva deuràs:

– Acreditar que disposes dels mitjans econòmics suficients per a poder residir al país sense treballar en ell. A efectes pràctics, hauràs de demostrar que tens ingressos superiors al 300% del salari mínim interprofessional vigent a Andorra i del 100% del mateix per cada persona a càrrec.

– Realitzar un dipòsit obligatori no remunerat (però recuperable) de 50.000€ per al titular principal i de 10.000€ addicionals per a cada persona a càrrec seu, en el moment de sol·licitar el permís de residència a Andorra.

– Dur a terme una inversió mínima obligatòria de 350.000€, dins dels sis primers mesos d’adquisició: en béns immobles, participacions en el capital social d’una empresa andorrana, en fons propis de societats del país o en instruments de deute emesos per entitats residents o per qualsevol Administració Pública Andorrana. Haurà de mantenir-se de manera ininterrompuda durant la vigència del permís de residència.

– Presentar el contracte de lloguer o compra d’una propietat andorrana.

Disposar i mantenir vigent, durant tota la teva estada, una assegurança per malaltia, incapacitat i vellesa, que cobreixi explícitament el 100% de les despeses mèdiques a Andorra.

T’AJUDEM AMB EL TEU PERMÍS DE RESIDÈNCIA

Resum de la Política de Privacitat
  • Responsable del tractament: ANCEI Consultoria Estratègica Internacional, S.A.
  • Finalitat: Gestionar la sol·licitud de l’usuari.
  • Base jurídica: El consentiment de l’usuari.
  • Destinataris: Les seves dades no se cediran.
  • Conservació: Període legal màxim establert.
  • Drets de l’interessat: Accedir, rectificar i cancel·lar les dades referents a la seva persona, oposar-se al tractament de les dades, sol·licitar la limitació del tractament o la portabilitat de les dades.
     

Accés a la Política de Privacitat (versió completa).