PLANIFICACIÓ D’HERÈNCIES

Planificar una herència acostuma a convertir-se en un procediment complicat, sobretot a emocionalment, ja que implica haver de pensar en un moment que preferim que no arribi, o que ocorri a més tardar possible. No obstant això, realitzar aquest exercici té una gran importància i no sols aportarà tranquil·litat, mental i econòmica, a la teva vida, sinó també a la dels teus familiars i éssers estimats.

La importància de planificar la teva herència resideix a poder organitzar el teu patrimoni d’una forma òptima i realista. No planificar la teva successió farà que la llei decideixi per tu, implicant, en nombroses ocasions, conflictes familiars indesitjables i importants pèrdues econòmiques. Però, una bona planificació va molt més enllà de fer testament. Implica dur a terme un inventari del tipus de béns que conformen el teu patrimoni, així com portar a cap un càlcul dels recursos que necessitaràs al llarg de la teva vida. És a dir, una vegada dut a terme l’inventari de béns, coneixent quin tipus d’actius tenim i on estan situats, podrem determinar quins ens convé donar i quins deixar en herència, organitzant el patrimoni de la manera òptima.

És rellevant tenir en compte que, a Andorra, no existeix l’impost de successions i donacions. No obstant això, la legislació fiscal del país de residència dels receptors de les donacions o dels hereus és rellevant, ja que d’ella depèn la càrrega fiscal que hauran de suportar. Sens dubte, una bona planificació, feta des d’un punt de vista global i sense presses, permetrà una successió ordenada i alineada amb les teves intencions i propòsits.

T’AJUDEM A PLANIFICAR LA TEVA HERÈNCIA

Resum de la Política de Privacitat
  • Responsable del tractament: ANCEI Consultoría Estratégica Internacional, S.A.
  • Finaltat: Gestionar la sol·licitud de l’usuari.
  • Base jurídica: El consentiment de l’usuari.
  • Destinataris: Les seves dades no es cediran.
  • Conservació: Període legal màxim establert.
  • Drets de l’interessat: Accedir, rectificar i cancel·lar les dades referents a la seva persona, oposar-se al tractament de les dades, sol·licitar la limitació del tractament o la portabilitat de les dades.
     

Accés a la Política de Privacitat (versió completa).