ANCEI | ASSESSORAMENT FISCAL INTERNACIONAL

Les empreses internacionals, així com les que estan en procés d’internacionalització, han d’afrontar nombrosos desafiaments i abordar factors estratègics clau per a poder dur a terme el seu projecte, amb unes mínimes garanties.

En el que respecta als aspectes financers i legals, aquest tipus d’empreses han de buscar i tractar de situar-se en entorns amb estabilitat política, que, a més, els proporcionin seguretat jurídica, per a així poder portar una adequada planificació fiscal internacional. Per tant, aquests es converteixen en factors clau per a poder millorar la rendibilitat financerofiscal d’un projecte. I és que, és important tenir en compte que els aspectes fiscals d’un projecte estan molt relacionats amb la viabilitat d’aquest, per la qual cosa, és important valorar-los en el moment d’iniciar-lo, optar per una fórmula jurídica o triar un determinat mercat.

EL PAPER DE L’ASSESSORIA FISCAL INTERNACIONAL

El treball d’una assessoria fiscal internacional, com Ancei, és encarregar-se de totes aquelles qüestions tributàries i legals que incumbeixen una empresa, des d’un punt de vista global. Idealment, des del moment en el qual l’empresa es planteja sortir a l’exterior, però no sols llavors, perquè les necessitats d’assessorament són constants, i més encara, actualment, en un món globalitzat, liderat pel canvi. Elaborar una anàlisi del projecte d’internacionalització, així com estudiar la qüestió impositiva, abordant diverses problemàtiques des d’un enfocament pràctic, buscant estratègies fiscals, com, per exemple, la manera d’evitar la doble imposició internacional, són només algunes de les tasques que Ancei exerceix.

Quins avantatges té comptar amb una assessoria fiscal internacional?

Comptar amb un expert que sàpiga analitzar i encaixar l’opinió d’assessors tributaris dels països en els quals opera la teva empresa comporta diversos avantatges. Destaquem:

Mantenir-se al dia en temes tributaris a escala global, per a així reduir la càrrega tributària (depurar la planificació fiscal), és el pilar bàsic de l’assessoria fiscal. Una bona planificació fiscal et permetrà trobar les millors solucions, dins de la legalitat.

Evitar tota mena de riscos fiscals innecessaris, conseqüència d’una mala planificació, que haguessin pogut preveure’s fàcilment amb una bona assessoria.

Conèixer les conseqüències fiscals derivades de la internacionalització. Per exemple, els diferents gravàmens a aplicar, en funció de les fórmules jurídiques triades dins dels uns o els altres ordenaments.

Complir, per tant, amb les obligacions tributàries i evitar sancions. La complexitat que caracteritza a la fiscalitat internacional és molt més fàcil d’abordar, amb les màximes garanties, si es compta amb un expert en planificació fiscal. De fet, el seu objectiu no és un altre que el compliment de les obligacions tributàries de l’empresa en l’àmbit internacional, intentant sempre que aquestes siguin les més lleugeres possibles.

Evitar la doble imposició, així com altres càrregues locals. Tant en el pla de negoci, com una vegada arribat el moment d’afrontar obligacions fiscals, el consell d’un assessor expert és necessari per a aplicar tant acords que evitin la doble imposició, com altres càrregues locals que no es regulen en aquests, com, per exemple: aranzels duaners, gravàmens sobre el consum, impostos sobre transmissions o altres taxes derivades sobre diferents operacions.

Andorra ja no figura en la llista de paradisos fiscals en l’àmbit europeu, gràcies a haver desplegat un marc de fiscalitat directa (IRPF, imposat de societats i impost de no residents). Parlem d’uns tipus de gravamen baixos, suficients per a ser homologats internacionalment, fet que li ha permès a Andorra signar acords per a evitar la doble imposició.

NECESSITES ASSESSORAMENT FISCAL?

Resum de la Política de Privacitat
  • Responsable del tractament: ANCEI Consultoria Estratègica Internacional, S.A.
  • Finalitat: Gestionar la sol·licitud de l’usuari.
  • Base jurídica: El consentiment de l’usuari.
  • Destinataris: Les seves dades no se cediran.
  • Conservació: Període legal màxim establert.
  • Drets de l’interessat: Accedir, rectificar i cancel·lar les dades referents a la seva persona, oposar-se al tractament de les dades, sol·licitar la limitació del tractament o la portabilitat de les dades.
     

Accés a la Política de Privacitat (versió completa).