NOTÍCIES
ANCEI | Informació COVID-19 Andorra
Des de l’any 2003, a ANCEI Consultoria Estratègica Internacional, hem estat treballant fins a consolidar-nos com una de les principals consultories del país en l’àmbit de l’assessorament estratègic i referent per aquelles empreses que tenen o volen tenir un component internacional.
ANCEI, Consultoria, Andorra, Assessorament, internacionalización, internacionalització, Ancei, asesoramiento empresas, consultoría fiscal, contabilidad, Escaldes, asesores fiscales, consultor financiero, consultores financieros
18608
post-template-default,single,single-post,postid-18608,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Informació COVID-19 Andorra

17 març Informació COVID-19 Andorra

Newsletter COVID-19

Escaldes-Engordany, 17 de març del 2020

Donades les circumstàncies actuals desencadenades per l’expansió del coronavirus COVID-19, el Govern d’Andorra s’ha vist obligat a extremar les mesures de control i de prevenció de cara a frenar l’expansió de la pandèmia.

En aquest sentit, els passats 11 i 13 de març del 2020, ja es varen aprovar mesures excepcionals per la mencionada situació d’emergència sanitària, que varen, no obstant, ser de transcendència i impacte limitat.

Degut a l’empitjorament de la situació a nivell europeu, el Govern d’Andorra s’ha vist obligat, el passat 14 de març, a augmentar el número de mesures, afectant ja, en aquesta ocasió, de manera més important al dia a dia dels ciutadans.

Aquestes darreres mesures en aquest sentit, tenen com a principal finalitat frenar l’expansió del virus i evitar el col·lapse del sistema sanitari mitjançant restriccions als negocis i la circulació, moltes de les quals poden afectar als nostres clients.

Dites mesures s’han publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra mitjançant el “Decret del 14-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per a la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2”.
En la línia de las establertes pels los països veïns, es centren en el tancament i/o cancel·lació de les instal·lacions públiques i privades, actes y esdeveniments públics i en recomanacions enfocades a restringir la circulació de persones.

Les mesures adoptades per l’esmentat decret són les següents:

1. MESURES EXTRAORDINÀRIES

Mesures que s’afegeixen a les ja establertes en els decrets del 11 i 13 de març de 2020:

Tancament de tots els establiments d’oci, de gimnasos, de bar, de restaurants, pistes e instal·lacions d’esquí, així com de qualsevol altre establiment comercial, amb l’excepció d’aquells que subministrin productes de primera necessitat com los comerços d’alimentació, farmàcies, centres mèdics o benzineres entre altres.

Tancament de parcs, berenadors, places, parcs infantils i similars.

Limitació dels serveis d’atenció al públic depenents de l’administració general a aquells que siguin estrictament essencials, fet pel qual, els tràmits que no siguin urgents s’hauran de posposar fins a l’acabament de les mencionades mesures.

Suspensió de l’activitat judicial, a excepció de l’activitat més urgent i les guàrdies. En aquest sentit, el Consell Superior de la Justícia i els tribunals adapten els horaris i prenen les decisions oportunes per garantir els procediments i els seus terminis.

2. ACCIONS DE SUPORT:

Per tal de pal·liar les conseqüències socials i econòmiques de les mesures excepcionals adoptades amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, s’estableixen durant el període de vigència de les esmentades, les mesures de suport següents:

a) Establir un crèdit extraordinari al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària per atendre les despeses extraordinàries generades per la pandèmia pel coronavirus SARS-CoV2.

b) Fomentar el teletreball i les mesures de torns rotatoris que permetin conciliar situacions familiars excepcionals.

c) Considerar, amb caràcter excepcional, els períodes d’aïllament o contagi dels treballadors com a conseqüència del coronavirus SARS-CoV-2 com una situació assimilada a l’accident laboral. En aquest sentit, es tramitarà amb caràcter urgent la modificació de la Llei de la seguretat social vigent.

d) Gestionar la concessió de línies de crèdits tous a les empreses amb problemes de liquiditat, essent el Govern l’avalador.

e) Garantir l’atenció social bàsica, mitjançant els serveis socials d’atenció primària. Per això, s’establirà la coordinació amb els serveis sanitaris i es determinaran dispositius per a la identificació i priorització de les situacions urgents i les noves emergències derivades del coronavirus SARS-CoV-2, especialment en els casos de persones i famílies en situació de vulnerabilitat.

f) Establir les mesures addicionals de suport a les persones i famílies, mitjançant prestacions de serveis socials per garantir l’atenció de les necessitats bàsiques, derivades de les mesures adoptades, i incrementar els pressupostos de l’Administració corresponents.

3. CRITERIS A L’HORA DE DUR A TERME LES ESMENTADES MESURES:

✓ S’ha de respectar un aforament màxim de 1/3 als establiments de concurrència pública i s’ha de garantir, amb els recursos necessaris, que les persones guardin entre elles una distància mínima de un metre (i preferiblement de dos metres).

✓ Els comerços o establiments que romanguin tancats al públic podran realitzar tasques d’ordre intern sempre i quan l’accés públic a l’establiment sigui restringit.

Als negocis immobiliaris es podrà acudir només mitjançant cita prèvia.

Els serveis a domicili queden reduïts als productes de primera necessitat, com ara aliments, medicaments i combustibles per a calefacció. Poden mantenir el servei a domicili els restaurants que l’ofereixen habitualment.

Tenen consideració de serveis de primera necessitat tots els referents a seguretat, emergències, electricitat, aigua potable, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius o morts i l’escorxador. El decreto estableix de manera detallada quines activitats podran romandre operatives i obertes al públic i quines no.

✓ El decret estableix de manera detallada quines activitats poden romandre operatives i obertes al públic i quines no. Bancs, notaries i despatxos d’advocats poden funcionar però ho estan fent amb horaris restringits o a porta tancada.

✓ Els sectors afectats pel tancament o la reducció d’activitat hauran de repartir de forma equitativa entre assalariats i empresaris les conseqüències de l’aturada empresarial.

4. CRITERIS A L’ HORA DE DUR A TERME LES ESMENTADES MESURES:

Les mesures aquí exposades tindran una vigència de com a màxim 15 dies naturals, que podran ser prorrogats en funció de l’evolució de la pandèmia. Tanmateix, aquestes mesures son susceptibles de revisió atenent a l’evolució epidemiològica en cada moment.

5. INCOMPLIMENTS I SANCIONS

Les mesures del decreto son de caràcter obligatori pels ciutadans i residents a Andorra així com per les empreses. Qualsevol incompliment de les esmentades mesures podrà ser degudament sancionat segons estableix la legislació, poden arribar, en alguns casos fins als 20.000 euros.

6. ENTRADA EN VIGOR.

El decret va entrar en vigor el passat 14 de març de 2020.

Previsions pels propers dies:

Sembla que la tendència de l’executiu serà la d’operar de manera molt similar a feta a Espanya, i per aquest motiu no descartem que en els propers dies es pugui decretar l’estat d’alarma previst a la Constitució, mitjançant el qual es poden arribar a limitar drets fonamentals com la lliure circulació i la propietat privada (p.e. incautació de material sanitari necessari o d’infraestructures).

Sembla ser que, segons experts i premsa internacional que encara no s’ha arribat al punt màxim de l’epidèmia i que això podria passar a finals de març, motiu pel quals preveiem accions més dures.

Sembla també que en els propers dies es podran establir restriccions a la lliure circulació degut al possible tancament de fronteres i espais aeris.

Finalment, sobretot, des d’ ANCEI volem transmetre un missatge de tranquilitat ja que confiem en que l’executiu esta i seguirà gestionant la crisi correctament.

En aquest sentit, ens oferim a proporcionar ajuda als clients per resoldre qualsevol dubte i/o solucionar problemes relatius a les noves mesures tant interiors como exteriors.
Restem a la vostra plena disposició.

Cordialment

Jaume Torres Segura
Soci d’ANCEI