NOTÍCIES
ANCEI | Informació COVID-19 Andorra. Newsletter 6
Des de l’any 2003, a ANCEI Consultoria Estratègica Internacional, hem estat treballant fins a consolidar-nos com una de les principals consultories del país en l’àmbit de l’assessorament estratègic i referent per aquelles empreses que tenen o volen tenir un component internacional.
ANCEI, Consultoria, Andorra, Assessorament, internacionalización, internacionalització, Ancei, asesoramiento empresas, consultoría fiscal, contabilidad, Escaldes, asesores fiscales, consultor financiero, consultores financieros
18712
post-template-default,single,single-post,postid-18712,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Informació COVID-19 Andorra. Newsletter 6

30 març Informació COVID-19 Andorra. Newsletter 6

Newsletter COVID-19. Número 6

Escaldes-Engordany, 30 de març del 2020

Com ja vam anunciar anteriorment en la nostra Newsletter número 4, el 23 de març es va aprovar la Llei Òmnibus, la qual recull una sèrie de mesures excepcionals i urgents que han de permetre pal·liar els primers efectes que l’actual crisis està causant sobre les persones i empreses andorranes.

La Llei preveu nombroses ajudes d’abast temporal limitat com ara la suspensió o reducció de les cotitzacions de la CASS, les reduccions en les tarifes elèctriques i dels preus de les telecomunicacions aplicables, l’ajornament dels pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats i l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o la reducció dels arrendaments de locals de negocis.

L’aplicació de les esmentades mesures ha de conjugar-se amb els continguts dels demés decrets en relació al COVID-19 que s’han aprovat fins a la data. Entre d’altres, el Decret del 17-3-2020 preveu restriccions en diferents sectors d’activitat, i sens dubte ha condicionat l’activitat dels negocis establint suspensions parcials o totals de la seva activitat.

Malgrat l’anterior, l’aplicació d’aquest conjunt de mesures ha permès constatar que ens els casos de persones i empreses que duen a terme una activitat per compte propi:

  • Un gran nombre no ha suspès del tot la seva activitat per intervenir únicament en casos d’urgència, establint-se a tal efecte sistemes de torns. No obstant, han patit els efectes d’un tancament total de l’activitat, i en conseqüència cal assimilar la seva activitat a un tancament total.

 

  • D’altres van decidir tancar voluntàriament per evitar riscos.

 

En aquest sentit, per tal que els anteriors professionals i empresaris puguin gaudir de les mateixes ajudes previstes per als que van ser obligats a cessar temporalment la seva activitat mitjançant el Decret del 17 de març, en data 27 de març es va aprovar el Decret on s’estableixen els requisits que els per compte propi hauran de complir per tal de justificar la seva situació i poder gaudir dels ajuts. Els requisits a complir son els següents:

  • Aplicació de les mesures al sector públic. Les empreses i treballadors per compte propi que estiguin autoritzats a obrir o establir règims de torns o guàrdies, seran considerats com que han suspès la seva activitat si ho justifiquen degudament davant dels organismes i persones corresponents. Les empreses i professionals anteriors podran sol·licitar els ajuts previstos en el Decret de 23 de març amb una sèrie de condicions. En aquest sentit, totes les sol·licituds d’ajudes presentades davant la CASS, Andorra Telecom, FEDA o el Govern hauran d’anar acompanyades amb una declaració autoresponsable que justifiqui la suspensió de l’activitat.

 

  • Aplicació de les mesures als lloguers de locals comercials i professionals. Necessitat de justificació documental davant dels arrendadors dels locals de negocis de la suspensió de l’activitat, així com davant la CASS, FEDA i Andorra Telecom per tal de poder accedir a les reduccions.

 

  • Règim dels imports satisfets abans de l’aplicació de les reduccions. En el cas que durant el període que duri l’actual emergència sanitària es cobrin imports afectats per les reduccions previstes en el Decret del 23 de març, en el qual s’estableixen les mesures que afecten als empresaris o treballadors per compte propi que han suspès la seva activitat, això generarà un crèdit a favor de l’obligat al pagament que es descomptarà de la primera factura que es s’emeti sense aplicar la reducció corresponent.

Tanmateix, es preveu que qualsevol incompliment de les mesures anteriors podrà ser sancionar per part de l’autoritat corresponent, d’acord amb la legislació aplicable.

L’equip d’Ancei seguirà mantenint-se informat de les novetats que el Govern adopti en relació amb les mesures excepcionals i com hem anat fent fins ara us informarem amb la màxima brevetat possible.

Restem a la vostra sencera disposició,

Cordialment,

 

Jaume Torres Segura

Soci d’ANCEI