NOTÍCIES
ANCEI | Informació COVID-19 Andorra. Newsletter 7
Des de l’any 2003, a ANCEI Consultoria Estratègica Internacional, hem estat treballant fins a consolidar-nos com una de les principals consultories del país en l’àmbit de l’assessorament estratègic i referent per aquelles empreses que tenen o volen tenir un component internacional.
ANCEI, Consultoria, Andorra, Assessorament, internacionalización, internacionalització, Ancei, asesoramiento empresas, consultoría fiscal, contabilidad, Escaldes, asesores fiscales, consultor financiero, consultores financieros
18740
post-template-default,single,single-post,postid-18740,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Informació COVID-19 Andorra. Newsletter 7

31 març Informació COVID-19 Andorra. Newsletter 7

Newsletter COVID-19. Número 7

Escaldes-Engordany, 30 de març del 2020

Atesa la ràpida i imprevisible evolució de l’actual situació d’emergència causada pel COVID-19, el Govern d’Andorra s’ha vist obligat a aprovar en data 27 de març dos Decrets que preveuen l’aplicació temporal de descomptes en els preus de les telecomunicacions i de les tarifes elèctriques vigents, els quals deroguen els Decrets de 25-3-2020 sobre reduccions en les esmentades tarifes.

 

Decret del 27-03-2020 pel qual s’adopta, amb caràcter excepcional, l’aplicació temporal de descomptes en els preus de les telecomunicacions vigents

En matèria de telecomunicacions, el passat dia 25 de març es van aprovar descomptes del 100% o del 80% sobre la quota mensual de determinats serveis a les empreses i treballadors per compte propi que hagin suspès o limitat la seva activitat degut al COVID-19.

En aquest sentit, en el transcurs dels dies el Govern conjuntament amb Andorra Telecom ha estudiat la possibilitat d’ampliar les mesures adoptades i determinar els mecanismes que permetin verificar la realitat de les declaracions presentades.

  • Aplicació temporal dels descomptes. Podran accedir als descomptes del 100% o del 80% les empreses i treballadors per compte propi l’activitat dels quals s’ha vist afectada pel COVID-19. Aquests s’apliquen sobre la quota mensual de: telefonia fixa, accés a internet oferta modular, telefonia fixa d’empreses, SIP-T (línies per a centraletes IP), centraletes virtuals (XVC), internet empreses d’alta capacitat, mòduls d’accés a internet i intranet nodes FTTH.

 

  • Aplicació i sol·licitud dels descomptes. Andorra Telecom aplicarà directament els descomptes als afectats per la suspensió o limitació temporal de la seva activitat degut al COVID-19. No obstant, els que no estant obligats per Llei a la suspensió de l’activitat, l’hagin suspès de forma efectiva i total, podran sol·licitar acollir-se als descomptes mitjançant el formulari que Andorra Telecom ha posat a disposició en el seu portal web.

 

  • Duració i vigència. Aplicació dels descomptes des de l’entrada en vigor del Decret del 14-3-2020, d’adopció de mesures restrictives de l’activitat dels establiments a Andorra, i fins que Govern aixequi les esmentades restriccions o decreti l’obertura dels establiments

 

 Decret del 27-3-2020 pel qual s’adopten, amb caràcter excepcional, modificacions temporals de les tarifes elèctriques

El passat 25 de març el Govern va aprovar l’aplicació de descomptes temporals de les tarifes de FEDA per a empreses i professionals l’activitat dels quals s’ha vist afectada pel COVID-19, essent les reduccions del 100% o del 80% en funció si la suspensió ha estat total o parcial.

En aquest sentit, en el transcurs dels dies el Govern conjuntament amb FEDA ha estudiat la possibilitat d’ampliar les mesures adoptades i determinar els mecanismes que permetin verificar la realitat de les declaracions presentades.

  • Reducció de tarifes. Els contractes de subministrament dels establiments en què es desenvolupi una activitat comercial, industrial o professional poden gaudir d’una reducció del 100% si s’han vist obligat a suspendre temporalment l’activitat, o no estant obligats han suspès la seva activitat, i del 80% si estan sotmesos a un règim de guàrdies. La sol·licitud s’ha de fer mitjançant el formulari que FEDA posa a disposició a tal efecte, indicant el codi de grup de l’activitat, la reducció a la que s’acull, la data en que s’ha suspès l’activitat i acompanyar-lo amb una declaració responsable del sol·licitant.

 

  • Reducció a empreses distribuïdores. El cost que l’aplicació de les esmentades reduccions representi per a les empreses distribuïdores serà calcular per FEDA i deduït de la facturació per aplicació d’unes regles especials. La quantitat d’energia subministrada amb la reducció del 100% serà deduïda per FEDA al preu mitjà de compra de l’empresa distribuïdora, mentre que la subministrada amb la reducció del 80% serà reduïda al 80% del preu mitjà de compra. Les empreses distribuïdores hauran d’adreçar a FEDA una relació de les reduccions que han aplicat als seus clients.

 

  • Durada i vigència. La reducció es pot sol·licitar a partir del 30 de març, i el període d’aplicació compren des del dia 14 de març al dia natural següent a la data en que Govern declari la fi de l’emergència sanitària. Les empreses que desenvolupen una activitat estacional aplicaran la reducció des del  dia 14 de març fins la data en que es preveu el tancament de l’establiment.

 

Per últim, recordar que l’equip d’Ancei seguirà mantenint informats als seus sobre les novetats que el Govern adopti per tal de pal·liar la crisi d’emergència sanitària causada pel COVID-19.

Restem a la vostra sencera disposició.

Cordialment,

 

Jaume Torres Segura

Soci d’ANCEI