NOTÍCIES
ANCEI | Implantación de sociedades en Andorra
Des de l’any 2003, a ANCEI Consultoria Estratègica Internacional, hem estat treballant fins a consolidar-nos com una de les principals consultories del país en l’àmbit de l’assessorament estratègic i referent per aquelles empreses que tenen o volen tenir un component internacional.
ANCEI, Consultoria, Andorra, Assessorament, internacionalización, internacionalització, Ancei, asesoramiento empresas, consultoría fiscal, contabilidad, Escaldes, asesores fiscales, consultor financiero, consultores financieros
17949
page-template-default,page,page-id-17949,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

IMPLANTACIÓ DE SOCIETATS A ANDORRA

Des de l’aprovació i posterior publicació el 18 de Julio de 2012, de la Llei 10/2012, de 21 de Juny, sobre les inversions estrangeres al Principat d’Andorra, ja és possible, prèvia autorització per part de les autoritats, que un inversor, no resident al país, pugui posseir el 100% d’una societat andorrana i/o immobles situats en ell.

 

Si a aquest nou element li vam sumar la definitiva eliminació d’Andorra de les llistes de Paradisos Fiscals no cooperants, la més que favorable tributació per l’Impost de Societats, la baixa tributació sobre la renda de les persones físiques i la firma dels primers convenis per evitar la doble imposició, Andorra guanya un enorme atractiu com a lloc on establir-se per desenvolupar un negoci, dins o fora del país.

Obertura a les Inversions Estrangeres en Andorra

Com hem comentat, fins al 2012, Andorra tenia serioses limitacions per aquelles persones físiques o jurídiques que volien invertir al país ja fos mitjançant la participació en societats o la compra de béns immobles.

Ara, encara que a dia de avui s’exigeix l’autorització prèvia per part del Govern (silenci administratiu positiu al mes de la petició) i la necessitat de definir extensament quina activitat i mitjançant quins recursos es va a dur a terme, ja és possible posseir el 100% d’una societat andorrana i aprofitar-se dels favorables règims fiscals que s’han determinat.

Aquest factor, unit al fet que qualsevol persona resident, sigui quina sigui la seva nacionalitat i els anys de residència al país, pugui actuar com a administrador des del primer dia, estan generant una important demanda per part de no residents de noves societats.

Règim Impositiu: General i Especials

L’Impost de Societats, aplicable per primera vegada en l’exercici 2012, determina que, amb caràcter general, el tipus impositiu aplicable en el futur als beneficis obtinguts per una societat andorrana sigui del 10%.

Aquesta tributació, ja molt favorable si la comparem amb els tipus impositius de la zona, té altres elements que la fan més atractiva si cap en tres casos concrets:

 

· Règim especial de societat que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional: amb caràcter general, aquelles empreses que tenen com a activitat la cessió o autorització de cessió d’ús d’elements intangibles a no residents o aquelles empreses que realitzen activitats vinculades al comerç internacional sense que el servei o la mercaderia es realitzin o circulin dins del país, rebran una bonificació del 80% (tributació efectiva del 2%).

 

· Règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup: Aquelles societats que, prèvia aprovació per part de l’Administració, tinguin com a única activitat la gestió i inversió de la tresoreria pròpia o d’empreses vinculades no residents + serveis de factoring, lísing, … + cobertura de riscos + emissió d’obligacions, participacions preferents + … també gaudiran d’una bonificació del 80% pel que, la seva tributació efectiva serà del 2%.

 

· Règim especial de Societats de Tinença de Valors Estrangers: Les societats que, previ aprovació del règim especial, tinguin com a única activitat la tinença de participacions en societats no andorranes, no tributaran pels dividends ni els guanys patrimonials obtinguts de les filials sigui quin sigui el país on estiguin radicades o l’activitat que realitzin.

 

Al favorable tipus impositiu han de sumar-se tres avantatges addicionals:

 

· el fet que Andorra no aplica cap tipus de retenció sobre els dividends enviats per una societat andorrana als seus accionistes (siguin residents o no residents).

 

· el creixent nombre de Convenis per Evitar la Doble Imposició que Andorra ha signat o està a punt de fer-ho.

 

· la baixa tributació sobre la renda de les persones físiques

 

Tot plegat fa que, definitivament, Andorra sigui un país privilegiat on situar l’activitat de qualsevol empresa i, com no, ANCEI estarà allà per ajudar-vos  en tot el que us faci falta per tal que la implantació al país sigui el més ràpida i efectiva possible.