NOTÍCIES
ANCEI | Blog
Des de l’any 2003, a ANCEI Consultoria Estratègica Internacional, hem estat treballant fins a consolidar-nos com una de les principals consultories del país en l’àmbit de l’assessorament estratègic i referent per aquelles empreses que tenen o volen tenir un component internacional.
ANCEI, Consultoria, Andorra, Assessorament, internacionalización, internacionalització, Ancei, asesoramiento empresas, consultoría fiscal, contabilidad, Escaldes, asesores fiscales, consultor financiero, consultores financieros
16202
blog,paged,paged-3,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Blog

12 març British College of Andorra

El BRITISH COLLEGE OF ANDORRA, ja és una realitat!   La creació d'una escola britànica a Andorra, amb estudis reconeguts i homologats tant per les autoritats andorranes com britàniques i emprant com a llengua vehicular l'anglès, serà una realitat aquest 2018.   El British College of Andorra, obrirà les...

Més informació

25 juny PRIMER INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN EN EL AÑO 2019 PARA CUENTAS DE SALDO INFERIOR AL MILLÓN DE USD / PRIMER INTERCANVI D’INFORMACIÓ AUTOMÀTIC EN L’ANY 2019 PER A COMPTES DE SALDO INFERIOR AL MILIÓ DE USD

PRIMER INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN SERÁ EN EL AÑO 2019 PARA CUENTAS PREEXISTENTES DE MENOS DE 1 MILLÓN DE DÓLARES El pasado 16 de junio de 2016 el ministro Jordi Cinca anunció que en el Proyecto de la Ley de intercambio automático de información se ha...

Més informació

04 maig RESOLUCIÓ DE BPA I DISPOSICIÓ DELS DINERS DELS CLIENTS TRASPASSABLES A VALL BANC /RESOLUCIÓN DE BPA Y DISPOSICIÓN DEL DINERO DE LOS CLIENTES TRANSFERIBLES A VALL BANC

El 21 d’abril del 2016 el Consell d’Administració de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) va aprovar la resolució per la qual s’adopten diferents instruments de resolució relatius a l'entitat de Banca Privada d'Andorra S.A (BPA). En aquesta resolució s'aprova el traspàs del clients aptes...

Més informació
ANCEI

19 abr. POSIBILIDAD DE PEDIR LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE RESOLUCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DECLARACIÓN DE BIENES EN EL EXTRANJERO

El pasado 2 de octubre entró en vigor la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Donde hay que destacar el artículo 22 apartado 1ª donde se introduce la posibilidad de que un procedimiento administrativo pueda quedar paralizado en determinados supuestos, entre...

Més informació