NOTÍCIES
ANCEI | AUGMENT DE LES COTITZACIONS A LA CASS EN UN 2% / 2 % INCREASE IN SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS
Des de l’any 2003, a ANCEI Consultoria Estratègica Internacional, hem estat treballant fins a consolidar-nos com una de les principals consultories del país en l’àmbit de l’assessorament estratègic i referent per aquelles empreses que tenen o volen tenir un component internacional.
ANCEI, Consultoria, Andorra, Assessorament, internacionalización, internacionalització, Ancei, asesoramiento empresas, consultoría fiscal, contabilidad, Escaldes, asesores fiscales, consultor financiero, consultores financieros
17443
post-template-default,single,single-post,postid-17443,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

AUGMENT DE LES COTITZACIONS A LA CASS EN UN 2% / 2 % INCREASE IN SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS

06 abr. AUGMENT DE LES COTITZACIONS A LA CASS EN UN 2% / 2 % INCREASE IN SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS

L’entrada en vigor de la Llei del pressupostos de l’any 2016 modifica els percentatges de cotització de les persones que cotitzen a la branca general com a assalariades o compte propi. A partir de l’1 d’abril de 2016 els percentatges de cotització passen a ser del 22%, tant per a les persones assalariades com per a les persones que treballen per compte propi.

La cotització a la branca general augmenta un 2%, i en el cas de les persones assalariades, l’1% va a càrrec de l’empresari i l’1% a càrrec de la persona assalariada. Per tant a partir de l’1 d’abril de 2016 la part empresarial aportarà un 15,5% i la part assalariada un 6,5%.

En el cas dels autònoms que paguen el cent per cent de la base de cotització, la modificació implica haver d’abonar 39,48 euros més al mes. Així, des d’aquest mes d’abril hauran d’abonar cada mes 434,16 euros. Per als que ho fan al 75%, seran 29,62 més; 19,74 per als del 50% i 9,86 per als del 25%.

_________________________________________________________________

La entrada en vigor de la Ley del presupuestos del año 2016 modifica los porcentajes de cotización de las personas que cotizan en la rama general como asalariadas o cuenta propia. A partir del 1 de Abril de 2016 los porcentajes de cotización pasan a ser del 22%, tanto para las personas asalariadas como para las personas que trabajan por cuenta propia.

La cotización a la rama general aumenta un 2%, y en el caso de las personas asalariadas , el 1% corre a cargo del empresario y el 1 % a cargo de la persona asalariada. Por lo tanto a partir del 1 de abril de 2016 la parte empresarial aportará un 15,5% y la parte asalariada un 6,5 %.

En el caso de los autónomos que pagan el cien por cien de la base de cotización, la modificación implica tener que abonar 39,48 euros más al mes. Así , desde este mes de Abril deberán abonar cada mes 434,16 euros. Para los que lo hacen al 75%, serán 29,62 más ; 19,74 para los del 50% y 9,86 para los del 25%.

____________________________________________________

The new budget law of 2016 came into effect , resulting in a 2% increase in contribution to social security for employees and self-employed workers alike. As of April 1, 2016, the percentage of contribution to social security will be 22%.

The distribution of this 2% increase will be 1% at the expense of the employer and the other 1% at the expense of the employee. Therefore, as of April 1, 2016, the company will contribute 15,5% and the employee 6,5%.

In the case of self-employed workers who pay 100% of the contribution base, the modification implies having to pay 39,48 Euros more every month. From this April on they will have to pay a monthly amount of 434,16 Euros. For self-employed workers who pay 75% of the contribution base, this will imply a monthly increase of 29,62 Euros, for those who pay 50% of the contribution base will imply a monthly increase of 19,74 Euros and finally a monthly increase of 9,86 Euros for those who pay the 25 % of the contribution base.